وب‌سايت مجله صوفي (شماره 104)

                                
.                                                                https://Farsi.sufijournal.org         

 


ذهن‌آگاهي در جهت رهايي از ذهن

دکتر عليرضا نوربخش

ترجمه: دکتر صفورا نوربخش

آن گونه در زندگي عمل کن که گويي آخرين عمل توست.

مارکوس اورليوس (Marcus Aurelius) ـ کتاب تأملات

 

 

ذهن‌آگاهي تمريني‌ست که از مفهوم بودايي ساتي (Sati) برمي‌خيزد و به عنوان تکنيک مراقبه در بودايي تبتي و ذن به وجود آمده‌است. در چند دهه‌ي اخير در غرب از تکنيک ذهن‌آگاهي ......

ادامه ...

جلـوه سـاقـي

بـرخيـز و بگـردان مـي تـا کـي غـم تنهـايي

شــادي بـه ميـان آور در مستـي و شيـدايـي

در مجلس بي‌خويشان عشق است عيان هر دم

زشتـي نتــوان ديــدن بـا جلــوه‌ي زيبـايـي

در ميکـده وارد شـد سـاقـي قدحي در دست

چـون سـرو خـرامـان شـد در غـايت رعنايي

در نـرگس سـرمستـش صــد راز کهـن پيـدا

بـرد از سـر هشيـاران خـودبينـي و خـودرايي

هــر حلقــه گيـسويــش دام دل مشتـاقـان

افتــاده ز عشــق او در ميکـــده غـوغـايــي

چـون لـب بـه زبـان بگشود شيريني گفتارش

بــرد از دل صــد عـاقـل آرام بـه يغمـايــي

چـون سـاقـي ميخـانـه نبـود به جهـان ياري

بخشـد ز کــرم نــوري بــي هيـچ تمنـايـي

عليرضا نوربخش

پنجشنبه 10 فروردين 1402، 30 مارس 2023، بمبوري

 


سخنراني پير عشق، دکتر عليرضا نوربخش، در ديگجوش هشتم تير ماه 1398     


سخنراني پير عشق، دکتر عليرضا نوربخش، در ديگجوش خانقاه مادريد، 23 دسامبر 2010


سخنراني حضرت دکتر جواد نوربخش         

اين سخنراني در جلسه جهاني شانزدهم شهريور 1399 با ترجمه جناب دکتر عليرضا نوربخش پخش شد


سخنراني پير عشق، دکتر عليرضا نوربخش، در ديگجوش مجازي دوازدهم تير ماه 1400     


 

نقش نگارين

کس نيست که با عشق تو از خويش رها نيست

دل نيست کـه در حلقـه‌ي گيسـوي بلا نيست

هشـدار کـه در ديـر مغــان نيست يکـي بيش

در بــزم محبـت سخـن از مــا و شمــا نيست

اي مـرغ سحــر شکــوه تـو کـم کـن ز گل نو

چـون ماهر خان را بـه جهـان رسم وفـا نيست

از ورد و دعـــا راه نبـــرديـــم بـــه جـــايي

در ميکـده جــز نقـش نگـاريـن و صفـا نيست

در گـــردش ايـــام دلـــي ده بـــه نگـــاري

چـون دلبـر جـانـانـه خـدا هست و خدا نيست

هــر لطـف کــه از يــار تــرا هست نکــو دار

گويـي خبـرت نيست دگـر چـون و چرا نيست

بخشـد بـه همـه نــور چـه دلـداده چـه عاقل

هرچند کـه در عشق تعب هست و خطا نيست

عليرضا نوربخش

پنجشنبه 3 فروردين 1402، 23 مارس 2023، بمبوري

 
منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد