وب‌سايت مجله صوفي (شماره 106)                                                                                    

                             .   https://farsi.sufijournal.org


قضاوت

دکتر عليرضا نوربخش

ترجمه: دکتر صفورا نوربخش

انسان‌ها در ابتدا با شکار حيوانات و جمع‌آوري گياهان غذاي خود را تامين مي‌کردند. براي حفظ بقا مجبور بودند تا در برخورد با هرچيز به سرعت موقعيت خود را بسنجند و قضاوت کنند. بايد تشخيص مي‌دادند که حيواني که در مقابل آن هاست خطرناک است يا نه، گياهي که موجود است سمي ست يا مفيد، انسان ديگري که طرف آن‌هاست دوست است يا دشمن. لذا انسان بايد اين موضوع را به سرعت مي‌سنجيد تا قادر باشد واکنش مناسبي نشان دهد و از خطر مصون بماند. اما انسان اين مکانيزم ضروري براي بقا را چنان گسترش داد که غريزه‌اي که براي حفظ بقا الزامي بود به تدريج به حيطه‌ي اخلاقيات کشانده شد و به قضاوت خوب و بد تعميم پيدا کرد.

 

ادامه ...

سـوز و گـداز

راهيست ره عشق که پر از شيب و فراز است

آنکس رود ايـن راه کـه در سوز و گداز است

دلـــداده اگـــر خـويـ،ش ببينـد و نگـارش

معشوق نهــان گــردد و در بستر نــاز است

بـاري است مـلامـت کـه کشد عاشق صادق

از خويش تهي گشته همـه شوق و نياز است

رازي کــه نهــان است بــه دل‌هاي کريمان

بـا يــار تـوان گفت کـه او محــرم راز است

رويـــي کـــه نشــانــي ز دل شيفتـه دارد

شرحش نتـوان گفت کـه اين قصه دراز است

در ميکــده مـي‌گفـت سحــر پيــر مغـانـم

هـرچيـز بجـز عشق بـدان عين مجـاز است

چون نورببخشد مکنش عيب که مست است

مستيش ز يــار آيــد و بهتــر ز نمـاز است

عليرضا نوربخش

سه شنبه 26 تيرماه 1403، 16 ژوئيه 2024، سنتافه آمريکا

 


آدرس جديد وب سايت ديوان نوربخش

به سه زبان فارسي، انگليسي و اسپانيايي

Https://WWW.divan-nurbakhsh.org  

 

 

نـدانيـم

 

در عشـق چنـانيـم کـه جز يـار ندانيم .................... جــز کــوي نگـار و ره دلـدار نـدانيـم

بـي زهـد و رياييم در اين خانه‌ي خمّار .................... مستــان خـرابيـم و ز هشيـار نـدانيـم

در ديـر مغـان مست مـي ساقي خوبان .................... شـاديم بـه هـر دم غم و غمخوار ندانيم

بس جهـد نمـوديم کـه يـابيم وصـالش .................... غيــر کــرمش راه بــه ديـدار نـدانيـم

بــا دلبــر عيّــار نشستيـم شـب و روز .................... از خـويش تهـي گشته ز اغيـار نـدانيم

شد روي بتـان حجّت مـا در همه عـالم .................... حــرفي نبـود از کــم و بسيـار نـدانيم

بخشيده چه نوري به همه انفس و آفاق .................... جـز مهـر وجـودش دگـر انـوار نـدانيم

عليرضا نوربخش

سه شنبه 19 تيرماه 1403، 9 ژوئيه 2024، سن‌ديه‌گو، آمريکا

 
منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد