وب‌سايت مجله صوفي (شماره 105)                                                                                     

                                
.                                                            https://Farsi.sufijournal.org 

 


راه مـلامـت

دکتر عليرضا نوربخش

ترجمه: دکتر صفورا نوربخش

ما در دنيايي زندگي مي‌کنيم که در آن سرزنش کردن ديگران براي هرگونه اتفاقات ناگوار يا حتي خطايي که خود شخص مرتکب شده، امري قابل قبول است. اما راه برخورد با ناخوشي‌ها چيست؟ ملامت کردن ديگران براي اتفاقات بد ساده‌ترين راه است، زيرا به ما اجازه مي‌دهد که اصل مطلب را، يعني مشکلي را که با آن روبرو هستيم، ناديده بگيريم.

مسلما مشکل ما با سرزنش کردن ديگران حل نمي‌شود، حتي اگر ........

ادامه ...

خـاک عشـق

محصـول خــاک عشقـم پـرورده‌ي شـرابـي

کان نشئه مي‌دهد جان در هر خيال و خوابي

وصـل و فـراق عـاشـق در اختيـار او نيسـت

معشـوق تـا نخـواهـد، عـاشـق بـود حجـابي

عـاشق چگـونـه پـرسد از يـار خـود سـؤالـي

چون عشق بي زبان هست پاسخ به هر جوابي

سـاقـي کجـايـي امشب تشنه لبيم و محتاج

پيمـانـه‌هـا روان کـن آتـش بــده در آبــي

مخمور نرگس مست، گشتيم در تـب و تـاب

در پيش بحـر چشمـت عـالـم بـود سـرابـي

پيــران عشـق هـر دم بـا فيـض يـار رعنــا

واقـف شـده بـه اسـرار بـي خـوانـدن کتابي

هـر دم کـه نـور بخشد دلـدار عـالـم افــروز

در جــان و دل بــرآيــد آشـوب و انقـلابـي

عليرضا نوربخش

چهارشنبه 22 فروردين 1403، 10 آوريل 2024، لندن

 


 

 

 

 

 

عشـق‌آفـرين

 

امشـب نـروي ز جــان و ديــده .................... در دل تــــو هميشــه آرميــده

ديـدم بــه جهـان بتــان بسيـار .................... حسـن تـو فـزون ز هـر پـديـده

هـر کس کـه بـديـد روي زيبات .................... خـامش شـده او زبــان بـريــده

چـون نـرگس مست پـر عنـايت .................... نــه ديـده کسـي و نـي شنيـده

قصـد دل و جـان مگر تـو داري؟ .................... کـز لعـل لـب تـو خـون چکيـده

عـاقـل چـه کنـد ز عشـق منع‌ام .................... مـرغ دل از ايـن قفـس پـريــده

آنکس که فروخت بي‌بهـا خويش .................... درد غــم عشــق تــو خـريــده

نـوري کــه ببخشــد او دمــادم .................... عشقـي اسـت کـه در من آفريده

عليرضا نوربخش

جمعه 24 فروردين 1403، 12 آوريل 2024، بمبوري

 
منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد