هـر روزتـان نـوروز

     در آستانه‌ي نوروز دل‌ها را صفا بخشيم تا از گرمي محبّت او دل‌شاد شويم و يک‌دِلِه، همدلي پيشه کنيم و خانه‌ي دلمان را رُفت‌و‌روب و پاکيزه سازيم و زنگار آن بزداييم، تا مستانه به جلوه‌اي سرافرازمان کند و به کانون دل‌هاي باصفا درآيد. در طريقت او سودا يکجا کنيم تا از آتش محبّتش گرمي يابيم و باده‌ي وصالش را بنوشيم و جمال بي‌مثالش را به خانه‌ي دل بخوانيم، هستي فروگذاريم و سرمست شويم و دست‌افشان روزِ نو و نوروزِ پيروزمان را جشن بگيريم، که عيد صوفيان بي باده‌ي وصال دوست، نوروز نيست. شکوه و شادي نوروز را با نيکوکاري و خدمت راستين تکامل بخشيم و دل و جان را با ياد او سرسبز و بانشاط و تازه نگاه داريم و دل‌هاي خسته را پاس بداريم که سُرور صوفيان در شادماني و سرمستي ديگران است. باشد به لطف دوست در آتش عشق بسوزيم تا به عنايتش نوروزمان پيروز و هر روزمان نوروز باد.


 • بـــاز از شَــرابِ دوشيــن، در سَــر خُمــار دارم ........... وز بــاغِ وَصــلِ جــانــان، گُـــل در کِنــار دارم

  سَـرمَسـت اگـر بـه سـودا، بَـرهَـم زنَــم جَهـانـي .......... عيبَــم مکُــن کــه در سَــر، سـودايِ يـــار دارم

  سـاقــي بيــار جـامــي، کــز زُهــد تـوبِـه کردم .......... مُطـرِب بِــزَن نَــوايــي، کــز تــوبــه عــار دارم

  سِيــلابِ نيستـي را، سَـــر در وجُـــودِ مَـــن دِه .......... کــز خــاکــدانِ هَستــي، بَـــر دِل غُبـــار دارم

  شُستـم بــه آبِ غِيـرَت، نَقــش و نِگــارِ ظـاهِــر .......... کـانـــدَر سَــراچِـــه‌ي دل، نَقــش و نِگــار دارم

  مُـــوســـيِ طُــــورِ عشقَـــم، در واديِ تَـمنّـــا .......... مَجـروحِ لَــن تَـرانــي، چــون خــود هِــزار دارم

  رفتـي و در رِکـابَــت، دِل رَفـت و صَبــر و دانِـش ......... بـــازآ کــه نيـــم جـانـــي، بَـهـــرِ نِثـــار دارم

  چَنــدَم بـه سَــر دَوانــي، پَـــرگــاروار گِـــردَت .......... سَــرگَشتـــه‌ام وليـکـــن، پــــاي اُستُــوار دارم

  عَقلــي تَـمــام بــايـــد، تـــا دِل قَـــرار گيــرد ......... عقــل از کجــا و دِل کــو، تـــا بَـــرقَـــرار دارم

  زان مـي کـه ريخت عشقَت، در کـامِ جـانِ سعدي ......... تــا بـــامـــدادِ مَحشَــر، در سَـــر خُمـــار دارم

  سعدي

منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد