بي‌نيـازي و سرنـوشت بشـر

از: دکتر عليرضا نوربخش

ترجمه: صفورا نوربخش

     دانشمندان به تازگي عصر تأثير انسان بر کره زمين را دوران انتروپوسنس (Anthropocence) ناميده‌اند. براي فهميدن اين عصر بايد آن را در کنار دوره‌هاي ديگر زمين‌شناسي قرار دهيم. عصر مزوزوئيک (Mesozoic) يا دوران دايناسورها تقريبا 186 ميليون سال طول کشيد، و عصر سنوزوئيک (Cenozoic) يا دوران پستانداران 65 ميليون سال دوام پيدا کرد. عصر کنوني هولوسين (Holocene) که در آن تمدن بشر پيشرفت کرده، تنها 12000 سال طول کشيده است. اين عصر از آخرين دوران يخبندان تا به امروز، شرايط آب و هوايي کم و بيش ثابتي داشته است.

     هر عصر يا دوران با رخدادهاي جهاني تعريف مي‌شود که ردپايي در رسوب‌هاي زمين‌شناسي آينده باقي مي‌گذارند. براي مثال، انقراض دايناسورها در حدود 66 ميليون سال پيش، پايان عصر مزوزوئيک (Mesozoic) را نشان مي‌دهد. دانشمندان معتقدند که مهمترين نشانه انتروپوسنس (Antropocence) به جاي‌ماندگي عناصر راديو اکتيو از آزمايش‌هاي هسته‌اي است. اما اين تنها يکي از نتايج متعدد تأثير فعاليت‌هاي انسان مدرن بر روي کره زمين است. نشانه‌هاي .....

ادامه ...

يک جـام با تو خوردن، يک عمر مي پرستي

يـک روز بـا تـو بـودن، يـک روزگـار مستي

در بنــدگـيِ عشقـت، از دسـت رفـت کارم

‌اي خواجه‌يِ زِبَـردست، رحمي به زيردستي

بـر بــاد مي‌تـوان داد، خـاکِ وجـودِ مــا را

تــا کـارِ مــا بـه کـويَـت، بـالا روَد زِ پَستي

بـا مُـدَّعـي زِ مينـا، مــي در قَــدح نکردي

تـا خـونِ من نخوردي، تا جـانِ من نَخَستي

گفتـي دِهـم شَــرابـت، از شيشـه‌يِ محبَّت

پيمـانـه‌ام نــدادي، پيمــانِ مــن شِکستي

صيــدِ ضعيـفِ عشقــم، بــا پنجــه‌يِ توانا

بيمــارِ چشـمِ يـــارم، در عيــنِ تَندُرستي

بـا صـد هـزار نيــرو، ديــدي فُـروغـي آخر

از دســتِ او نَــرَستـي، وز بَنــدِ او نَجَستي

فروغي بسطامي


  • لمس حقيقت مطـلق

    دکتر عليرضا نوربخش

         {حقيقت}يك جنبه‌ي متعالي دارد كه خارج و وراي هرگونه انديشه و فكري است كه ما در مورد اين "حقيقت" مي‌كنيم. "حقيقتِ مطلق" يا "ذاتِ حقيقت"، {آني است كه} بشر از فهميدن و انديشه كردن در مورد آن قاصر است، ولي در عين حال اين حقيقت بسيار قابلِ لمس است و اين حقيقت از نظر درويشان در تمام موجودات، به خصوص تمام آدم‌ها، وجود دارد. بنابراين عشق ورزيدن به حقيقت، يعني عشق ورزيدن به تمام موجودات و تمام آدم‌ها.

         از نظر درويشان مقصود از اين زندگي، چيزي جز اين محبّتي كه بين انسان‌ها وجود دارد، نخواهد بود و نيست. اگر ما روزگارِ خودمان را با خصومت و دشمني طي كنيم، باختيم و مقصود از اين حيات را درنيافتيم.

    بخشي از سخنراني در مراسم ديگجوش خانقاه كُردُبا (اسپانيا)، دي‌ماه سال 1389

منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد