مفهـوم تَـقـدّس

از: دکتر عليرضا نوربخش

ترجمه: دکتر صفورا نوربخش

     کلمه سِيکِر (Sacer) در لاتين به معناي محدود و مجزا شده است. در زمان رم باستان، اين کلمه به معناي محدود به حيطه‌ي الهي تغيير يافت. در نهايت کلمه‌ي انگليسي سِيکرد (Sacred) به معناي مقدّس با مفهوم الوهيّت و پاکي مترادف شده، در حالي‌که کلمه‌ي پروفين (Profane) به معناي نامقدّس با عرف و ناپاکي هم معنا شده است.

     اولين چيزي‌که درباره‌ي تفاوت مقدّس و نامقدّس مي‌توان مشاهده کرد اين است که اين مفاهيم نسبي هستند و به طرز تفکر و نگرش شخصي بستگي دارند. اشيا، اماکن و افراد به خودي خود مقدّس يا نامقدّس نيستند، بلکه اين ما هستيم که چنين مفاهيمي را به آن‌ها اطلاق مي‌کنيم. مثال اين نکته مي‌تواند تفاوت سنن مذهبي و برداشت آن‌ها از تقدّس باشد. مثلاً در مسلک هندوان گاو مقدّس است و براي آن احترام عميقي قائل مي‌شوند. بي‌شک اين بدين خاطر است که در هند گاو مولد شير، کود و سوخت مردم است. در حالي‌که در ساير نقاط نه تنها چنين احترامي براي گاو قائل نيستند، بلکه از گوشت گاو به عنوان منبع مهم تغذيه استفاده مي‌کنند. مثال ديگر .....

ادامه ...

خـاکِ آن بــادیـم، کـو بَــر آستـانَـت بُـگذرد

یــا شبـی بــر چیـنِ زُلـفِ دِلسِتـانَـت بُـگذرد

بعد ازین، چـون گـرم شد بازارِ خورشیدِ رُخَـت

مُشتَـری مَشنـو کـه از پیـشِ دُکـانَـت بُـگذرد

اَبـروانـی چــون کمـان داری و خَلقـی مُنتظِـر

تـا کِـرا دوزی بـه تیـری کـز کمـانَـت بُـگذرد

نـامِ مـن فَـرهـاد کردنـد از پَـریشـانـی، ولــی

در زمـان شیـریـن شـوَد گـر بر زبانَـت بُـگذرد

پیشِ تیـرِ غَــم نِشـان کـردی دِلـم را وانـگهی

من در آن تشویش کـان تیـر از نشانت بُـگذرد

در ضمیــرِ نــازک‌اَندیشَـت ز بـاریـکی سُخـن

پِیکــرِ مـویـی شَـود تــا بـر دَهــانـت بُـگذرد

نیست در عشق اوحدی را جز به زاری دَسترَس

ویـن نـه پیکانیست کـز بَـرگُستـوانَـت بُـگذرد

اوحدی

 


 •  

   

  خودآگـاهـي و دل‌آگـاهـي

  دکتر جواد نوربخش

        ..... مي‌توان ادعا کرد که عصر حاضر، عصر خودآگاهي است و اين احتمال وجود دارد که قرن‌ها طول بکشد تا انسان وارد مرحله دل‌آگاهي شود و بهشت موعود را در اين دنيا بسازد. اگرچه اين پندار، آرزويي بيش نيست، ولي از آنجا که روان آدمي پيوسته رو به ترقي و تکامل است، مي‌توان اميدوار بود.

    دل و نفس، صفحه 100

منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد