ديشب از خياط عشق پرسيدم

چگونه نقش کردي عشق را در وجودم

نگاهي کرد و پاسخ داد:

          بسيار ساده، فرستادم  ز هر عاشق

                          ريسماني در وجودت

اشک زيبايي ز چشمانم روان شد

چون چنين نقشي ز باب عشق دارم

چهره ام شاد و دلم آزاد شد

                   از راز و رمز و

                        تار و پود يک چنين عشقي

عاشقان،

در دل مکرر بارها گفتم:

برابرها شود اين عشقتان

رابعه نوربخش، تولد اول آذر 1338، فوت دوم ارديبهشت 1395

 

بـاز فـرو ريخـت عشـق

.

بــاز فـــرو ريخــت عشــق، از در و ديــوارِ مــن

بــاز بِبُــرّيــد بَنــــد، اُشـتُـــرِ کيـــن­دارِ مــن

بـارِ دِگــر شيــرِ عشـق، پَنجـهِ خـونيــن گُشــاد

تِشنـهِ خــون گشـت بـاز، ايـن دلِ سَگسـارِ مــن

بــاز سَــرِ مــاه شُــد، نـوبَــتِ ديـوانِــگي اسـت

آه کــه ســـودي نَـکـــرد، دانـشِ بِـسيــارِ مــن

بــارِ دِگـــر فِتنــه زاد، جَمـــرهِ ديـگـــر فُتـــاد

خــوابِ مَــرا بَسـت بـــاز، دِلبـــرِ بيـــدارِ مــن

صبـرِ مَــرا خــواب بُــرد، عَقــلِ مَـــرا آب بُــرد

کـارِ مـرا يـــار بُـــرد، تـا چــه شَــوَد کـارِ مــن

سـلسـلهِ عـاشقــان، بـا تـو بـگويــم کـه چيسـت

آنـک مُســلسَــل شـــود، طُـــرّهِ دِلـــدارِ مـــن

خيــز، دِگـربـار خيــز، خيــز کـه شـد رَستخيــز

ادامه ...

 •  

  تجربه‌ي "وحـدت وجـود" و "عشـق"

  دکتر جواد نوربخش

  .

       از آنجا که طريق درکِ "وحدت وجود" تجربي است، عقل آدمي نه تنها در شناخت چنين حقيقتي قاصر است، بلکه انسان را به راه مخالف که همان دنياي کثرت است مي‌کشاند. روش و هدف دنياي معنويت از روش و هدف دنياي عقل متمايز است. هدف دنياي معنويت کشف وحدت وجود است از طريق تجربه‌ي بلاواسطه، يا به عبارتي عيان ساختن ماهيت الهي است که در وجودمان نهفته است. و اما روش دنياي معنويت يعني طريق درک و تجربه‌ي وحدت، که همان حقيقت مطلق است، چيزي جز "عشق" نيست.

  فصلنامه صوفي، ش 20، ص 5

منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد