بي‌نيـازي و سرنـوشت بشـر

از: دکتر عليرضا نوربخش

ترجمه: صفورا نوربخش

     دانشمندان به تازگي عصر تأثير انسان بر کره زمين را دوران انتروپوسنس (Anthropocence) ناميده‌اند. براي فهميدن اين عصر بايد آن را در کنار دوره‌هاي ديگر زمين‌شناسي قرار دهيم. عصر مزوزوئيک (Mesozoic) يا دوران دايناسورها تقريبا 186 ميليون سال طول کشيد، و عصر سنوزوئيک (Cenozoic) يا دوران پستانداران 65 ميليون سال دوام پيدا کرد. عصر کنوني هولوسين (Holocene) که در آن تمدن بشر پيشرفت کرده، تنها 12000 سال طول کشيده است. اين عصر از آخرين دوران يخبندان تا به امروز، شرايط آب و هوايي کم و بيش ثابتي داشته است.

     هر عصر يا دوران با رخدادهاي جهاني تعريف مي‌شود که ردپايي در رسوب‌هاي زمين‌شناسي آينده باقي مي‌گذارند. براي مثال، انقراض دايناسورها در حدود 66 ميليون سال پيش، پايان عصر مزوزوئيک (Mesozoic) را نشان مي‌دهد. دانشمندان معتقدند که مهمترين نشانه انتروپوسنس (Antropocence) به جاي‌ماندگي عناصر راديو اکتيو از آزمايش‌هاي هسته‌اي است. اما اين تنها يکي از نتايج متعدد تأثير فعاليت‌هاي انسان مدرن بر روي کره زمين است. نشانه‌هاي .....

ادامه ...

گفتـم کـه: رويِ خـوبت از مـن چـرا نَهـانَست؟

گفتـا: تـو خـود حِجـابي، ور نَـه رُخَـم عَيانست

گفتـم کـه: از کِـه پُرسم جـانـا نشـانِ کُـويَـت؟

گفتـا: نِشـان چـه پُرسي؟ آن کـويِ بي‌نِشانَست

گفتــم: مــرا غــمِ تـو خـوش‌تـر ز شـادمـانـي

گفتــا کــه: در رهِ مــا، غـم نيــز شـادمـانست

گفتـم کـه: سـوخت جــانَــم از آتـشِ نَهــانَـم

گفت: آن‌که سوخت او را، کِـي ناله يا فَغـانست؟

گفتم: فِـراق تـا کِـي؟ گفتـا کـه: تـا تـو هستي

گفتم: نَفَس، همين است؟ گفتـا: سخن هَمانست

گفتـم کـه: حـاجَتـي هست. گفتـا: بِخـواه از ما

گفتــم: غمــم بيفــزا. گفتــا کــه رايـگـانست

گفتـم: ز فيض بِپـذيـر ايـن نيـم‌جـان کـه دارد

گفتــا: نگـاه‌دارش، غــم‌خــانـه‌ي تـو جـانست

فيض کاشاني


 •  

   

  وظیفه‌ی ما نسبت به نسل‌های آینده

  دکتر علیرضا نوربخش

       ..... ما دِين و وظيفه‌اي نسبت به نسل‌هاي آينده و به طور کلّي به نوع بشر داريم. به ما فرصتي براي پي‌گيري حقيقت و سعادت داده شده است و ما بايد بتوانيم اين فرصت را براي آنهايي که بعد از ما مي‌آيند تضمين کنيم.

  دوفصلنامه "صوفي"، ش 93

منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد