وب‌سايت مجله صوفي (شماره 100)

https://Farsi.sufijournal.org

 

.


 

متن سخنراني پير عشق، جناب دکتر عليرضا نوربخش

ايام گردهمايي جهاني مجازي در سال 1399

يا حق

يکشنبه 8 تيرماه 1399

     هر سال در اين روزها، بسياري از ما در خانقاه بمبوري جمع مي‌شديم تا عشق و وحدت را جشن بگيريم.

     اين اولين باري است که پس از سال‌ها نمي‌توانيم به ‌عنوان يک خانواده معنوي گردِ هم آييم. با اين حال گردهمايي ما امسال مجازي خواهد بود و از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد. اين نوع گردهمايي شايد ايده‌آل نبوده، يا با عشق و صفايي که در کنار آدم‌هاي مختلف، با مليّت‌هاي گوناگون، تجربه مي‌کرديم، قابل قياس نباشد. اما من باز هم خوشحالم که هنوز چنين فرصتي را در اختيار داريم. براي من اين گردهماييِ مجازي يادآور اين مسئله است که نبايد نعمت‌هاي خود را در اين دنيا ناديده بگيريم.

     دَم غنيمت است و ما بايد براي استفاده از اين لحظه نهايت سعي‌مان را بکنيم. چرا که آينده نامعلوم است و نمي‌دانيم که چه پيش رو خواهيم داشت. براي مثال تا همين اواخر، .....

ادامه ...

سخنراني

جناب دکتر عليرضا نوربخش

پيـر عشـق

...............................................................................................سه شنبه 1399/05/21


..................................................................................................يکشنبه 1399/04/08


..................................................................................................يکشنبه 1399/02/28


.................................................................................................يکشنبه 1399/02/21


...................................................................................................يکشنبه 1399/02/14


..................................................................................................يکشنبه 1399/02/07


..................................................................................................يکشنبه 1399/01/31


..................................................................................................يکشنبه 1399/01/24


...................................................................................................يکشنبه 1399/01/17


...........................................................................................................شنبه 1399/01/09


...................................................................................................يکشنبه 1399/01/03


متن سخنراني حضرت دکتر جواد نوربخش         

اين سخنراني در جلسه جهاني شانزدهم شهريور 1399 با ترجمه جناب دکتر عليرضا نوربخش پخش شد

 


  تمنّـاي نيستي    

زلـف بگشـاي چـو گلبـرگ بـده بـر بـادم ................ روي بنمـا کــه کَنَـد غيـر تــو از بنيــادم

بــاده پيــش آر بگــردان مِـي آتــش‌زا را ............... مسـت گـردم کـه بجـز تـو نبـود در يـادم

نظـر انـداز و مـرا در حـرم خـويش بخوان ............... تـا ببينـي کـه ز مِهـرت مَـه مـن دلشـادم

سينه خواهم که بود يکسره در سوز و گداز ............... عشق ورزم کـه تـو شيريني و مـن فرهادم

موي افشـان کن و در طـرّه خود جـايم ده ............... تـا اسيــر تــو شــوم از دو جهــان آزادم

مـژه بـر هـم زن و پيکان قضـا را بفرسـت ............... تـا کـه در عشـق بميــرم، نبـود فـريــادم

هســت امّيــد مــرا تـا ز درم بــاز آيــي ............... نـوربخشـايـي و مستــانـه دهـي بـر بـادم

دکتر عليرضا نوربخش، دوفصلنامه صوفي، ش 99، ص 24


نسيم عشق    

صــداي نــالـه مستــان ز کــوي يــار مــي‌آيــد ....... نسيــم پـــرنشــاط عشـــق از گلــزار مــي‌آيــد

سپــاه عـاشقـان شکــرانـه مـي‌خواننـد در دلهــا ....... کــه داده مــژده‌اي بــاد صبــا دلــدار مــي‌آيــد

بـه مستـي مـرغ عـاشـق در هـوايـش مـي‌سـرايـد ....... گـذشـت ايـام غـم، شـادي رسـد، ديـدار مـي‌آيـد

بــه دام گيسـويـش افتــاده دل، امــا نمــي‌دانــد ....... چـو بينـد جـلـوه‌اش بــر هـر در و ديـوار مـي‌آيـد

بــرآيــد کــام مــا بــار دگــر در بــزم جـانـانـه ....... عيــان گشتـه دلارامــم چــو آتشبــار مــي‌آيــد

خـلاف شـرع مـي‌بـاشـد طـواف کعبـه در جـايـي ....... کـه معشوق است در خـانـه، نـه در پنـدار مـي‌آيـد

شده عشقش دو چندان نوربخش اکنون که مي‌بيند ....... نگــار نــازنينـش بــي ســر و دستــار مــي‌آيــد

دکتر عليرضا نوربخش، دوفصلنامه صوفي، ش 100، ص 6
منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد