ای زیـر و رو کننده‌ی دل‌هـا و دیـده‌هـا

ای در کـف تـو، بـود و نبـودِ پـدیـده‌هـا

ای حال‌بخشِ هـرچـه عَیانَست در وجود

ای روح‌بخشِ هستیِ از نــو رسیــده‌هـا

ما را چه حدّ، که از تو نیازی طلب کنیم

ای مُنتهـایِ مطلـبِ از خـود رَمیـده‌هــا

هرکس، هرآنچه در خُـورِ آنست، داده‌ای

بـرتـر ز گفتنـی و بُــرون از شنیـده‌هــا

روز ازل عطــایِ تــو بنـوشت هـرکـه را

بایسته بـود هـرچـه، به لـوحِ نـدیـده‌هـا

امـروز عیــد مـاست، بـه دیـدارِ مـا بیـا

ای عیـدِ خلقِ از سَـر و سامان بـریده‌هـا

از آن زمـان، که عیـد شـدی نوربخش را

افتــاده‌انــد از نظـــرش آفــریــده‌هــا


 • پيــام پـرستــو

  بيــا! کــه بــارِ دِگَــر گُل بــه بــار مـي‌آيـد ....... بيــار بـــاده، کـــه بُـــوي بَهـــار مـي‌آيــد

  هِــزار غَــم زِ تــو دارم بــه دِل، بيــا اي گُل ....... کــه گُل شِـکُفتـه و  بــانگِ هَــزار مـي‌آيــد

  طَرب ميانه‌ي خـوش نيست با مَنَش، چه کُنم ........ خـوشــا غَــمِ تـو، کـه بـا مـا کِنـار مـي‌آيـد

  نه من زِ داغِ تو اي گُل، به خون نِشَستم و بَس ........ کــه لالِه هَــم بــه چَمَــن، داغ‌دار مـي‌آيــد

  دلِ چـو غُنچِـه‌ي مـن، نَشکُفد بـه بـويِ بَهـار ........ بَهــارِ مَــن بــوَد آن‌گَـه، کــه يــار مـي‌آيـد

  نَسيـمِ زُلــفِ تــو تــا نَگـذَرد بـه گُلشـنِ دِل ........ کُجــا نَهـــالِ اُميــدم  بـــه بـــار مـي‌آيــد

  بِديـن اُميـد شُد اَشکم رَوان زِ چِشمه‌ي چَشم ......... کـه سَـروِ مَـن، بــه لَـبِ جُـويبــار مـي‌آيــد

  مَگــر زِ پِيـــکِ پَـرَستــو پَيـــامِ او پُـرسَــم ........ وَگَـرنَــه کيسـت کــه از آن ديــار مـي‌آيــد

  دلَـم بـه بـاده و گُل  وا نمـي‌شـود، چِـه کُنـم ........ کـه بـي تــو، بــاده و گُل نـاگُــوار مـي‌آيــد

  بَهــارِ سـايـه تـويـي، اي بَنَفشـه‌مُـو بــاز آي ........ کـه گُل بـه ديـده‌ي مَـن، بـي تـو خار مي‌آيد

  سايه

منتشر شد      
انگلیسی -   اسپانیایی -   روسی -   آلمانی -   استرالیا -   سوئدی -   ایتالیایی -   فرانسوی -   بلغارستانی -   اکراینی -   نیوزیلندی -   هلندی -   لهستانی -   کانادا -   بوستون آمریکا -   چک
ویکی پدیا سلسله نعمت اللهی -   ویکی پدیا جواد نوربخش
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به سلسله نعمت اللهی می باشد. استفاده و نشر مطالب آن با ذکر منبع آزاد می باشد