حضرت دکتر جواد نوربخش (نورعليشاه کرماني) در طول 55 سال زعامت سلسله نعمت‌اللهي ـ 24 خردادماه 1332 خورشيدي تا 19 مهرماه 1387 خورشيدي ـ بيش از 140 اثر در زمينه‌ي تصوف و عرفان ايراني و معرفي مشايخ و عارفان بزرگ منتشر نمودند. اين مجموعه تأليفات به همراه بيانات ايشان در جمع صوفيان اين سلسله، سخنراني‌هايي در کنفرانس‌هاي بين‌المللي، مقالات مندرج در فصلنامه صوفي، مصاحبه‌ها و پيش‌گفتار بر آثار برخي شخصيت‌هاي فرهنگي، بي ترديد يکي از عظيم‌ترين گنجينه‌هاي انديشه معنوي بشر مي‌باشد.

     حضرت نوربخش در اين آثار ضمن بيان نظرات و تعاريف خود از هر مقوله، نظرات بزرگان ديگري را نيز اضافه نموده‌اند. از آنجا که اين نظرات و تعاريف در مجموعه‌ي آثار ايشان پراکنده است و مطالعه‌ي تمام آثار زمان بسيار زيادي مي‌طلبد، با توجه به اين بيت از غزليات ايشان که:
 

در خم فتاده‌ايم که مستيم و سرخوشيم           جـز نقـد مـي‌فروش به ميخـانه نيستيم


     اين مجموعه با هدف مشخص نمودن نظرات خاص ايشان ـ در هر مقوله‌اي ـ تهيه و تنظيم گرديده است:

 1- براي تهيه‌ي اين مجموعه، 106 مرجع شامل: رساله، کتاب، سخنراني، پيام، مقاله، و مصاحبه‌ي در دسترس مورد استفاده قرار گرفته است.
 2- اين مجموعه شامل آثار نثر مي‌گردد و از آثار منظوم ايشان استفاده نشده است. مهم‌ترين دليل عدم استفاده از آثار منظوم، ناتواني در جداسازي مفاهيم آن بوده است.
 3- در اين مجموعه سعي گرديده کل سخنانِ شخصِ ايشان از منابع موجود اخذ گردد، اما مطمئناً نواقص بسيار است.
 4- تعيين کليه‌ي عناوين فصول و قطعات و مفاهيم، از تهيه‌کنندگان اين مجموعه بوده و مسلماَ ايرادات فراواني دارد و مي‌توان دسته‌بندي و عناوين مناسب‌تري انتخاب گردد.
 5- بعضي از مفاهيم در دو يا چند بخش تکرار شده‌اند. دليل تکرار آن‌ها همخواني مفاهيم با عناوين مختلف بوده است.
 6- تمامي متون مستقيماً از منابع معرفي شده اخذ گرديده و هيچگونه تغييري در آن‌ها داده نشده است. تنها در استفاده از نوار صوتي (مربوط به يک سخنراني و يک مصاحبه)، ويرايش جزيي اعمال گرديده است. همچنين در بعضي قطعات، براي کامل کردن متن، عباراتي در علامت { } قرار گرفته است.
 7- در بخش مربوط به معرفي مشايخ طريق و صوفيان نامي تعداد افراد معرفي شده در کتب حضرت نوربخش بسيار بيشتر است، اما در اين مجموعه تنها از کساني نام برده شده که ايشان مستقيماً راجع به آن‌ها مطلبي فرموده‌اند.
 8- در بخش زندگي مشايخ طريق، با توجه به اينکه در منابع مختلف موارد مشابهي ـ با اندکي تغيير ـ مطرح مي‌گردند، از يک منبع استفاده شده و به منابع ديگر ارجاع داده شده است. يکي از طولاني‌ترين بخش‌هاي زندگينامه مشايخ، مربوط به زندگي جناب شاه نعمت‌الله مي‌باشد. هنگاميکه تصميم به خلاصه کردن اين بخش گرفته شد، در اولين قطعه اين بيت از اشعار جناب شاه جلب نظر نمود:
پـــر بـــود تکـــرار در گفتــار مـــا        تو خوشي بشنو که تکراري خوش است

لذا از حذف موضوعات تکراري خودداري شد.
 9- در تهيه اين مجموعه حدود 15 نفر از ارداتمندان حضرت نوربخش مشارکت داشته، که از سال 1385 خورشيدي با اميد تقديم آن خدمت پير بزرگوار آغاز نمودند. اما تقدير آن بود که اين مجموعه را ـ به عنوان تجديد ارادت ـ به جناب دکتر عليرضا نوربخش پير کنوني سلسله تقديم نمايند.
 10- نتيجه‌ي تلاش چندساله، رسيدن به اين حقيقت بود که: "ما بجز خاک درش راه به جايي نبريم". و همين ما را بس، تا باد چنين بادا !

زمستان 1387 خورشيدي